Implanty

Implanty zębów Raszyn

Utrata jednego lub wielu zębów jest dla pacjenta dużym problemem – większość osób zgłasza się do leczenia protetycznego z powodu niezadowolenia ze swojego wyglądu, szczególnie w przypadku braku zębów przednich. Oprócz pogorszenia estetyki z powodu utraty zębów może dochodzić również do wielu innych niekorzystnych zmian, których często pacjent nie do końca jest świadomy:

 • pozostałe zęby mogą przechylać się, obracać i przesuwać, wykorzystując powstałą lukę, pogarsza to estetykę i funkcję uzębienia,
 • zęby w przeciwnym łuku, pozbawione podparcia zaczynają wysuwać się w stronę pustej przestrzeni, co po pewnym czasie skutkuje wzajemnym blokowaniem się pozostałych zębów górnych i dolnych oraz zaburza pracę stawów skroniowo-żuchwowych,
 • w miejscu po utraconym zębie dochodzi do intensywnego zaniku kości, co najczęściej skutkuje zwężeniem się wyrostka zębodołowego o około 30% w ciągu 2 lat.

 

Te i inne powikłania, jakie mogą pojawić się w wyniku utraty zębów sprawiają, że w większości przypadków wskazane jest, aby brakujące zęby możliwie szybko uzupełnić. Korzystając z osiągnięć tradycyjnej protetyki możemy pomóc Państwu rozwiązać większość problemów z brakiem uzębienia poprzez wykonanie koron, mostów czy różnego rodzaju protez. Rozwiązania te niosą jednak ze sobą pewne niedogodności: w przypadku koron i mostów konieczne jest szlifowanie zębów własnych pacjenta; protezy zaś posiadają widoczne klamry i części pokrywające dziąsło, co dla wielu osób jest bardzo niewygodne, gdyż pogarsza estetykę, zaburza odczuwanie smaku i temperatury pokarmów oraz mowę.

Dodatkowo w protezach osiadających nacisk przenoszony jest na dziąsła, co uniemożliwia osiągnięcie optymalnych sił żucia i może powodować stany zapalne i otarcia dziąseł. Przez wiele lat były to jedyne dostępne rozwiązania, jednak z powodu ich wad poszukiwano ciągle nowych sposobów. Idealnym wydawało się znalezienie rozwiązania, które imitowałoby naturę czyli umożliwiało umieszczenie w kości sztucznych korzeni.

Z pomocą stomatologom przyszedł Szwedzki ortopeda Ingvar Brånemark w latach sześćdziesiątych nieoczekiwanie odkrył w czasie badania krążenia krwi w kości zjawisko osseointegracji, czyli zrastania się kości pacjenta z metalowymi elementami wykonanymi z tytanu. Rozpoczęło to burzliwy rozwój nowej dziedziny stomatologii – jaką jest implantologia i zapoczątkowało wykorzystanie w leczeniu pacjentów nowoczesnego rozwiązania, jakim są implanty, które eliminują wady rozwiązań tradycyjnych. Implantologia stała się powszechnie dostępna.

Implant stomatologiczny jest wykonanym z tytanu „sztucznym korzeniem”, który umieszczamy w kości pacjenta w miejscu po utraconym własnym korzeniu. Nowoczesne implanty swoim kształtem przypominają śrubę, która posiada odpowiednio przygotowaną część śród-kostną, przez-dziąsłową i nad-dziąsłową. Powierzchnia tytanu w części umieszczanej w kości, która odpowiada za umocowanie implantu, jest odpowiednio modyfikowana poprzez trawienie i napylanie, aby uzyskać jak najmocniejsze i jak najszybsze zrośnięcie się wszczepu z tkanką kostną. Po wgojeniu się implantu służy on jako umocowanie dla koron mostów lub protez.

Za pomocą implantów można uzupełnić większość braków w uzębieniu. Istotną różnicą w porównaniu do naturalnych zębów jest fakt, że nie zawsze liczba implantów musi być równa liczbie osadzonych na nich koron. Dla przykładu, aby uzupełnić wszystkie zęby w szczęce wystarczy 6-8 implantów, a w żuchwie 4-6 implantów. Oto przykładowe sytuacje, w których pomocna staje się implantologia:

Korzyści płynące z zastosowania implantów są wielostronne:

 • w przypadku pojedynczych lub kilku-zębowych braków w uzębieniu nie jest konieczne szlifowanie Państwa zębów własnych (często zupełnie zdrowych) w celu wykonania tradycyjnych koron i mostów,
 • w przypadku bezzębia możliwe jest wykonanie protez lub mostów umieszczonych na stałe w ustach pacjenta, przenoszących nacisk sił żucia w sposób naturalny, czyli do kości, a nie na dziąsła;
 • tradycyjne protezy mogą zostać ustabilizowane dzięki połączonym z implantami zatrzaskom lub magnesom, co bardzo podnosi komfort ich użytkowania, szczególnie w dolnym łuku, gdzie tradycyjne ruchome protezy osiadające są dużym problemem dla większości pacjentów;
 • umieszczenie wszczepów w kości redukuje jej zanik lub całkowicie mu zapobiega, co ma zawsze miejsce po utracie własnych korzeni;
 • przed lub w czasie zabiegu implantacji możliwe jest wykonanie sterowanej regeneracji kości, co pozwala na odbudowę zanikłych z powodu utraty własnych zębów fragmentów szczęki lub żuchwy.

 

W naszym gabinecie aktualnie wykorzystujemy system implantologiczny AnyRidge, Bego, Branemark, Ankylos, Replace. 

Dzięki szerokiej gamie różnych platform jakie daje nam wykorzystywany system jesteśmy w stanie dobrać najlepszy implant do konkretnych potrzeb leczniczych, jak również zaproponować rozwiązania o różnych kosztach wykonania. Do wymienionych systemów posiadamy własne pełne oprzyrządowanie chirurgiczno-protetyczne.  Jeżeli rozważacie Państwo zastosowanie implantów, zapraszamy na wizytę kontrolną, na której określimy optymalny sposób leczenia.

  Prezentacja etapów wszczepiania pojedynczego implantu:

  Prezentacja etapów wszczepiania implantów pod mosty:

  Rozwiązania implantologiczne: